„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

joi, 14 februarie 2008

Tot despre prezenţe româneşti în reviste şi concursuri din străinătate (II)

Partea a doua cuprinde şi alte prezenţe româneşti în concursuri şi reviste online din ultimele două luni.

*

Sketchbook este un site care organizează în fiecare lună un conurs de haiku pe o temă dată. În luna ianuarie, toate cele trei locuri au fost ocupate de români. Locul I si locul III – Magdalena Dale, locul II – Vasile Moldovan.

Moonlight
between crickets and stars
fragrance of lime

Lumina lunii
între greieri şi stele
mireasma de tei

Magdalena Dale

Watering the horses,
I draw stars out of the well
without any gain

Adapând caii,
scot stele din fântână
fără niciun spor
Vasile Moldovan 

On my way
only the stars
above me

În drumul meu
doar stelele
deasupra mea

Magdalena Dale

http://poetrywriting.org/Sketchbook2-6Dec07/Sketchbook_2-6_December_2007_Star_Kukai_Results.htm


Aha Poetry organizează în fiecare an un concurs de tanka – Tanka Splendor. Se trimit câte trei poeme care sunt votate fără să se cunoască numele autorilor. Pentru a fi declarate câştigătoare trebuie să întrunească minim 11 puncte. In 2007 toate cele trei poeme tanka trimise de Magdalena Dale au fost declarate câştigătoare.

14 votes ** 44. Magdalena Dale
Autumn shadows
between sky and earth
a clump of trees…
on the winding road
my loneliness

Umbre de toamnă
între cer şi pământ
un pâlc de arbori...
pe drumul şerpuitor
îmi port singurătatea

14 votes ** 145. Magdalena Dale
Day dreaming
the taste of the tea
on your lips
this fragrance of lime
between you and me

Vise de zi
aroma ceaiului pe
buzele tale
această mireasma de tei
intre mine si tine

11 votes ** 147. Magdalena Dale
Chilly wind
on my windowsill
a sere leaf…
I wait uselessly
to hear again your steps

Vântul glacial
O frunză veştejită
Lângă pervaz...
În zadar tot aştept
Să-ţi aud din nou paşii

http://www.ahapoetry.com/TS2007Judge.html


La ediţia a 11-a a Concursului de Haiku organizat de ziarul Mainichi, este menţionat poemul Mariei Tirenescu:

under the blossomed lime
tasting from the cup of tea –
alone in the night


sub teiu-nflorit
gustând din cana cu ceai –
singur în noapte

Acelaşi poem apare, alături de alte poeme, şi pe site-ul canadian de limbă franceză Forum Haïku - Tanka - Renku:

it rains over the lido –
people under umbrellas
or in the water

plouă peste ştrand –
oameni sub umbrele
sau în bazin

il pleut au-dessus du lido -
les gens sous des parapluies
ou dans l'eau

June rain –
some people in piscine
others under the umbrellas

ploaie de iunie –
unii în ştrand
alţii sub umbrele

Pluie de juin –
certains dans le piscine
d'autres sous les parapluies

on the main street
the multicoloured umbrellas –
autumn rain

pe strada mare
umbrele multicolore –
ploaie de toamnă

sur la rue principale
les parapluies multicolores -
pluie d'automne

Thousand bees
on the cherry blossoms –
the lonesome mother

Mii de albine
pe cireşii înfloriţi –
singură mama

Mille abeilles
sur la cerise fleurit –
la mère seule

The piano in the corner –
the pianist listens to
the rain song

Pianul la colţ –
pianistul ascultă
cântecul ploii

Le piano dans le coin –
le pianiste écoute
la chanson de pluie

Autumn dusk--
the full moon watching
in the maple

Crépuscule d'automne –
la pleine lune en regardant
dans l'érable

amurg de toamnă -
luna plină privind
în arţar

under the blossomed lime
tasting from the cup of tea
alone in the night

Sous le tilleul fleuri
savourant la tisane –
oubliée dans la nuit

sub teiu-nflorit
gustând din cana cu ceai –
singur în noapte

Pe Haiku sans frontiere, Maria Tirenescu e prezentă cu o serie de poeme tematice:

Sur la route (Pe drum)

une seule voiture
sur les serpentins de Moïsei...
nombreuses courbes

only one car
on the serpentines of Moïsei...
many curves

o singură maşină
pe serpentinele Moiseiului…
numeroase curbe

allumant la lampe
du phare de Tekirghiol –
le vieux pêcheur

turning on the lamp
of the lighthouse from Tekirghiol –
the old fisherman

aprinzând lampa
farului din Tekirghiol-
bătrânul pescar

Les souvenirs...
Devant l’église d’Eforie,
ma maison paternelle…

Memories…
In front of the church at Eforie–
my paternal house

amintirile…
în faţa bisericii din Eforie
casa bunicilor

Tombant lentement
au-dessus de village Săcel,
les derniers flocons de neige.

Falling slowly
above the village Sacel,
the last snowflakes.

căzând domol
deasupra Săcelului
ultimii fulgi de nea

De asemenea, în Revue du Tanka Francophone (nr. 2) cu următoarele poeme :

Les souvenirs...
Devant l'église
d'Eforie,
ornée de lierre,
la maison paternelle...

Amintirile…
În faţa bisericii
la Eforie,
îmbrăcată-n iederă
căsuţa bunicilor

La lune isolée...
un églantier près du ruisseau
est chargé des fleurs.
Regardant à l'image
un pauvre enfant s'arrète

Luna stingheră...
Măceşul de lângă cărare
e încărcat de flori.
Privind imaginea,
un copil sărman s
e-opreşte.

Au-dessous de glace
les feuilles et les fleurs
en haut le ciel
comme une fleur bleue
attire les regards

Sfârşit de toamnă.
Sub gheaţă, frunze şi flori,
Deasupra, cerul,
Ca o floare albastră,
Atrage privirile.


Niciun comentariu: