„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară


locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

luni, 30 iunie 2008

Cea de a XV-a întîlnire a iubitorilor de haikuCa de obicei, Societatea de Haiku din Constanţa organizează la începtul acestei toamne întîlnirea anuală a iubitorilor de haiku, care, după numărătoare, ar fi cea de a XV-a.

De data asta zilele stabilite pentru întîlnire sînt la sfârşitul primei săptămîni din septembrie, de vineri 5 pînă duminică 7 septembrie, drept care sperăm să prindem o vreme mult mai bună decît anul trecut. Locul este cel cunoscut, Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu" de pe str. Răscoalei 1907 nr. 42, aflat în centrul oraşului.

Doamna Laura Văceanu aşteaptă ca pînă pe 10 august să primească înştiinţări de la cei care doresc să participe pentru a le putea asigura cazarea şi masa în incinta colegiului (informativ, anul trecut - 15 roni cazarea, 20 roni masa pe zi). De asemenea, doreşte să ştie cine va participa cu eseuri şi alte contribuţii, lansări de carte, ateliere de creaţie. Tema colocviului va fi: Haibun-ul şi proza poetică româneascâ, privire comparativă.

Cu aceeaşi ocazie vor fi prezentate şi Cartea Congresului din 2006, pregătită de Alexandra Flora Munteanu, şi Antologia de haibun, pregătită de SRC şi Magdalena Dale.

Pentru contact puteţi folosi numerele de telefon: 0341/408421, 0723/230273, 0241/695143, 0341, 0341/806982

şi adresele email:

laura.vaceanu@yahoo.com

mnt_flora_alexandra@yahoo.com

radu_patrichi@yahoo.com

aniaruse@yahoo.com

Sper ca anul acesta să-şi ia inima-n dinţi şi mulţi alţii din cei care s-au afirmat în haiku doar în spaţiul virtual, arătîndu-se în carne şi oase.

sâmbătă, 28 iunie 2008

O nouă etapă

Sub eticheta ce şi cum facem sînt grupate 34 de texte în care, de-a lungul timpului, am explicat pentru cei neiniţiaţi pe internet cam ce e acest site şi cum se umblă pe el, iar apoi am expus proiectele cu care am început şi felul în care ele s-au dezvoltat prin noi iniţiative.

Găsiţi acolo momentele în care am am trecut de la un singur site, pe rînd, la mai multe, dar şi pe cele în care am multiplicat concursurile pe care le desfăşurăm. Sînt, de asemenea, prezente iniţiativele prin care am diversificat site-ul pentru a devni o publicaţie unde se poate găsi informaţia cea mai diversă referitoare la fenomenul haiku: alte concursuri, prezenţe româneşti în reviste şi concursuri pe alte site-uri, lecţii de haiku, eseuri şi comentarii, portrete, inerviuri, mărturisiri, liste de volume publicate pe diferite genuri, liste de linkuri etc. În plus, găsiţi şi cîteva texte în care facem o retrospectivă a ceea ce s-a petrecut de cînd există site-ul şi concursul.

Cam pe la sfîrşitul anului trecut, am luat iniţiativa de a-i sprijini pe cei care, din diverse motive, nu au acces sau nu au destulă abilitate pentru a se descurca pe internet, pentru a fi totuşi prezenţi în spaţiul virtual. Ioan Găbudean scoate o mică revistă, Imagini frumoase, pentru cercul său de haiku intitulat Crizantema. Din august 2007, cu ajutorul meu şi al Mariei Tirenescu, are un site unde poate posta revista, iar acum sînt deja publicate online, tot cu sprijinul Mariei, primele 12 numere ale ei.

Cu aceeaşi intenţie am făcut pentru Şerban Codrin un grupaj de 7 bloguri unde am reluat online cele 6 numere ale revistei Micul Orion specializată în poeme în lanţ. Toate pot fi accesate de pe Orion redivivus, un blog pe care, Şerban Codrin îl va putea folosi aşa cum îşi doreşte.

De cîteva săptămîni, puteţi găsi pe blogul pe care l-am dedicat Manuelei Miga, adunate la un loc, toate articolele ei referitoare la poeziea niponă pe care le postasem deja pe ROMANIAN KUKAI, dar şi altele despre ikebana, o mai veche şi constantă pasiune a sa.

Cea din urmă şi cea mai recentă intiţiativă a fost lansarea BIBLIOTECII ROMANIAN KUKAI. Întîmplarea a făcut să descopăr un loc unde se pot găzdui cărţi online. Este poate cea mai promiţătoare deschidere pentru comunitatea noastră. Cărţile care sînt altfel greu, dacă nu aproape imposibil, de strîns într-o bibliotecă personală, vor fi prezente acolo la îndemîna tuturor celor ce au nevoie de ele.

Deocamdată am făcut două secţiuni: ANTOLOGII şi PLACHETE DE AUTOR şi fiecare are deja 4 titluri cu un număr de accesări care arată interesul celor ce le caută. Formatul permite citirea online, dar la fel de bine şi descărcarea fişierelor pentru a le avea pe calculatorul personal.


Citiţi şi:

BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI

BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI (II)

Concursul internaţional de haiku Ludbreg 2009

CALENDAR HAIKU LUDBREG 2009
Termenul: 17 Septembrie 2008
Reguli:
- Concursul este deschis publicului larg
- Haiku-urile trimise (până la 3 haiku-uri în engleză) trebuie să fie originale, nepublicate, şi neluate în considerare la alte concursuri
- Trimiteţi numai un exemplar şi scrieţi numele, vârsta, ocupaţia şi adresa
- Păstraţi o copie, pentru că exemplarul trimis nu se va returna

Nu se cere contribuţie financiară.

Adresa:
Zdenko Oreč,
Petra Zrinskoga 49,
42230 Ludbreg,
Croatia

E-mail:
mirko.varga@vz.t-com.hr sau boris.nazansky@zg.t-com.hr

Notă
- Câştigătorii vor fi anunţaţi la sfârşitul lunii decembrie.

Participarea implică permisiunea de a fi publicat în Haiku Calendar Ludbreg 2009, după care, toate drepturile aparţin autorilor.

Premii
Premiul întâi: 100$
Premiul al doilea: 50 $
Premiul al treilea: 20 $
Menţiuni de onoare (10): Haiku Calendar 2009 (copii gratuite)

Juriul:
Zdravko Kurnik, Duško Matas, Boris Nazansky, Zdenko Oreč şi Mirko Varga
English sub-editing
Elizabeth Harrisson

Organizator:
International Haiku Contest Executive Committee Haiku Calendar Ludbreg 2009

vineri, 27 iunie 2008

Taine şi tîlcuri

Cu acest text aş vrea să încep un fel de mediere între valorile existenţiale şi estetice ale culturilor care pentru unii par impermeabile. Nu vreau nici să echivalez pripit valorile a două culturi evident diferite, nici să declar că specificul cultural face imposibilă comunicarea interculturală. Există, cred, poeţi care pot face acest serviciu prin chiar creaţia lor. Pentru mine, cîteva din valorile poeziei japoneze se pot regăsi într-un fel de gemeni imaginari în poezia lui Blaga. Încercarea mea e riscantă, dar poate fi un pod, e adevărat fragil şi oscilant, peste o prăpastie care nu trebuie considerată de netrecut.

*M-am tot gîndit dacă nu cumva abuzul de termeni niponi ne poate face să părem o sectă greu de înţeles de cei neiniţiaţi, cum, la fel de bine, ne poate abate şi pe noi de la o înţelegere mai relaxată şi mai firească folosindu-ne de cuvintele noastre care ne pot spune aproape acelaşi lucru într-un mod mult mai intim.

Yugen, spre exemplu, poate fi aproximat mai firesc nu definindu-l drept misterul (cuvînt uşor neologic şi un pic artificial) profund al lucrurilor şi al firii, cît ca taina sau tîlcul lucrurilor. Cuvinte cu vechime şi cu patină în limbă, ele au şanse mai mari de a rosti pe înţelesul nostru sacralitatea difuză a firii. Şi de a denota astfel mai potrivit genul de comunicare simbolică şi tăcută pe care ne-o impune intimitatea cu lucrurile. Aceea prin care ele se mărturisesc doar prin prezenţa lor mută dar elocventă. Căci tainele le pătrunzi şi te pătrund, te împărtăşeşti cu ele şi le împărtăşeşti altora. Iar cu tîlcurile lor (sensuri adînci, noime şi rosturi) te cumineci, chiar fără să le poţi rosti. Această permisivitatea osmotică se petrece însă doar ca urmare a unei îndelungi convieţuiri în preajma celor care nu cuvîntă. Prin familiarizare, ucenicie, sensibilizare, iniţiere. Printr-un fel de umilitate răbdătoare a ascultării (în tăcere, sărăcie şi candoare).

În fond, genul acesta de poezie, niponă sau occidentală, ţine mai mult de o atitudine, de o aşezare plină de docilitate în proximitatea lucrurilor, de capacitatea de a ţi cultiva înclinarea contemplativă pentru a prinde în ecoul tăcerii şi al şoaptei, al sunetelor stinse vibraţia tainei şi a tîlcurilor. Bunica mea mai folosea pentru acest tip, oarecum ceremonios, de comunicare sintagma a sta de taină.

Cînd trebuie să apropiem două limbi sau două culturi nu putem trece peste dificultăţile inerente pe care le întîmpină buna noastră intenţie, peste aparenta incompatibilitate dintre ele. Şi, dacă nu ne dăm bătuţi, trebuie să recurgem la practica modestă, dar tenace de care au dat dovadă cei care au îndrăznit. Traducătorii se mulţumesc cu translaţia, transpunerea şi caută “echivalenţe”. Ei sînt conştienţi că orice traducere trădează, dar înfruntă acest risc pentru a trans-pune dintr-o limbă în alta sensuri, tîlcuri, atît cît le permite talentul lor şi capacitatea limbilor. În felul acesta, traducerea este mai mult o “adaptare”, o asimilare şi o acomodare a unui mod de a simţi şi a spune la modul mai mult sau mai puţin potrivit al celeilalte limbi. Perifrazelor explicative li se preferă “echivalenţe idiomatice”. Iar reuşitele sînt asemenea desenelor suprapuse unde contururile şi culorile sînt uşor defazate. Importantă este însă interferenţa. Vibraţia.

Traducătorii de poezie se bazează totdeauna pe poezia deja existentă. Nu se traduce dintr-o limbă în alta poezie, cît din experienţa, vocabularul, stilurile unei limbi poetice în cele ale alteia. Cred, prin urmare, că termenii esteticii nipone trebuie să se confrunte şi ei cu o încercare de adopţie prin “adaptare” la resursele esteticii noastre. Mai jos, fac o mică încercare.

În Răsunet în noapte, Blaga surprinde acel moment de estompare a stridenţelor din amurg, cînd simţurile şi imaginaţia noastră se ascut pe măsură ce încetează forfota lumii şi rumoarea care, verbalizînd, ecrana totul: “Nemişcaţi deodată brazii! / Sevele se-aşează-n noapte. / Iese liniştea din munte / unde locul i-a fost strîmt. / Numai undeva-n prăpăstii / un izvor mai are şoapte / şi o bufniţă cuvînt.”

De-acum comunicarea, care se proptea în cîrjele cuvintelor, devine superfluă şi poate începe cuminecarea. De-acum înţelegem cu inima, şi ea ţinută însă sub surdină.

“Strîns ţinută sub surdină -
ca o pîlpîire de lumină
inima tresare.
Şi răspunde-n Ursa Mare.”

De-acum orice tremur de geană şi orice pîlpîire, orice atingere sau tresărire au un răsunet incalculabil, nebănuit, de cutremur. Căci ele se petrec pe harfa tîlcurilor, printre corzile tainelor şi răzbat miraculos pînă în Ursa Mare. Lucrînd sub regimul discreţiei maxime – surdina –, totul are, ciudat, paradoxal, efect penetrant şi amplificator.

În contextul unei nopţi magice (Noapte de mai), Blaga îl foloseşte pe a răspunde cu o deosebită delicateţe a minţii (cu hosomi, ar spune japonezul) încărcîndu-l simbolic cu tot ce poate el spune – penetranţă şi responsabilitate, transmitere şi comunicare, corespondenţă şi remediu:

“Toate îşi răspund prin linişti.”

Liniştea este totul, unitatea în care totul se regăseşte subtil, în care chemările se împletesc fără nici o stridenţă cu răspunsurile. Liniştile sînt nu doar răspunsurile cele mai potrivite, dar şi mediul fundamental în care are loc comunicarea cuminecare. Liniştile topesc chemările în împăcare.

Dealtfel, înclinarea lui Blaga pentru virtualităţile magice ale tăcerii este mărturisită şi cu alte ocazii. Despre sine spune adesea: “Lucian Blaga este mult ca o lebădă” sau “tăcerea mi-este duhul”. Această dispoziţie este însă responsabilă de capacitatea sa de a surprinde tîlcurile lucrurilor. Discernămînt care dezavuează înţelesurile rudimentare, simplist deduse din consecinţe logice sau pragmatice:

“Tîlcul florilor nu-i rodul,
Tîlcul morţii nu e glodul,
Tîlcul flacării nu-i fumul,
Tîlcul vetrei nu e scrumul,
Tîlcul frunzei nu e umbra,
Tîlcul toamnelor nu-i bruma”

şi le resimte pe cele din planul profund al unei realităţi mult mai bogate:

“Dar al drumului e dorul,
Tîlcul zărilor e norul,
Ducăuşul, călătorul.”

luni, 23 iunie 2008

Concurs pentru a publica în revista Haiku Mini Chapboock

Revista Haiku Mini Chapboock anunţă un concurs pentru a publica în numărul din septembrie.

Tema: haiku-uri cu kigo de toamnă.

Termenul: 4 iulie 2008.

Se pot trimite 8 haiku-uri.
Nu se percepe taxă.

Adresa:
True Vine Press
P.O. Box 150932
Lufkin,
Texas 75915-0932

e-mail: truevinepress@(nospam).gmail.com
(ştergeţi cuvântul nospam înainte de a trimite)

Amănunte la: http://truevinepress.blogspot.com/

Premiile Saigyo pentru Tanka 2008

Termen-limită: la 1 august 2008

Premii:
Premiul întâi: 100$;
Premiul II: 50$;
Premiul III: 25$.

Castigatorii care locuiesc în afara SUA vor primi abonamente la reviste de tanka, în loc de premii în numerar.

Participarea este deschisă tuturor.

Nu se percepe taxă de intrare.

Reguli:
Toate poemele tanka trimise trebuie să fie originale, nepublicate şi neluate în considerare de către altă publicaţie sau alte concurs.

Program:
Până la 10 tanka în limba engleză, scris (sau de imprimat) lizibil pe o foaie de hârtie.
Trimiteti 2 copii. Precizaţi numele, adresa şi pseudonimul, dacă aveţi, în colţul din stânga sus al unei copii.

Nicio lucrare nu va fi returnată.

Adresa:
Carolyn Thomas
7866 Hogan Circle,
Hemet,
CA 92545 USA.

Invitaţie la al 12-lea Concurs anual de Haiku Mainichi

Ziarul Mainichi vă invită să participaţi la al 12-lea concurs anual de haiku.

Se aşteaptă haiku-uri originale în japoneză, în engleză şi în franceză, capabile să aducă o notă de prospeţime lumii haiku-ului.

Competiţia va fi jurizată de specialişti ai haiku-ului: Akito ARIMA, Kiyoko UDA, Akira OGUSHI, Akira OMINE, Keishu OGAWA, Yuko KAGIWADA, Tota KANEKO, Kobun KURATA, Momoko KURODA, Toru HAGA, Kai HASEGAWA, Naoto HIROSE.Toru HAGA, specialist de renume mondial în literatură comparată, va juriza participările secţiunii internaţionale.

Cum se participă

Sunt trei secţiuni: secţiunea general, secţiunea "copii " (la care limita de vârstă este a elevilor de liceu), secţiunea "internaţional " (pentru haiku-urile scrise în franceză şi engleză).

Participarea este simplă : prin poştă sau internet. Nevăzătorii pot trimite în braille.

Haiku-urile trebuie să fie inedite, nepublicate sau trimise la alte concursuri. Drepturile de publicare pentru toate creaţiile care vor fi publicate în albume de haiku rămân în proprietatea jurnalului Mainichi.

La secţiunea "internaţional" se poate participa cu până la două haiku-uri, participarea fiind gratuită. Participarea la secţiunea "copii" şi cea în braille sunt gratuite.

La trimiterea haiku-urilor, menţionaţi: numele, vârsta, adresa, numărul de telefon şi, dacă e cazul, numele organizaţiei de haiku de care aparţineţi. Trebuie să precizaţi la ce secţiune concuraţi.

Pentru a participa pe Internet, completaţi formularul care se găseşte la

http://mainichi-shuppan.com/concours/index-f.html, în engleză şi franceză.

Participarea prin poştă se face la adresa:
Mainichi Haiku Concours,
Publication Division,
Mainichi Newspapers,
1-1-1 Hitotsubashi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8051,
Japan.

Premii
Marele premiu de 500 000 yeni
un premiu de 300 000 yeni
două premii de câte 100 000 yeni.

Se vor acorda diplome şi suveniruri.

Anunţarea câştigătorilor

Câştigătorii secţiunii "internaţional" vor fi anunţaţi pe site-ul Mainichi Daily News în ianuarie 2009. Celelalte rezultate vor fi publicate în ediţia pe hârtie a ziarului Mainichi tot în ianuarie 2009.

Data limită

Data limită pentru participare este 31 august 2008.


Pentru întrebări, este disponibilă adresa :
miki.n@mbx.mainichi.co.jp

Mai multe detalii la
http://mainichi-shuppan.com/concours/index-f.html,
în limba franceză

şi

http://mainichi-shuppan.com/concours/index-e.html,
în limba engleză.

Două concursuri internaţionale de haiku

În săptămâna care a trecut, am primit un plic din Japonia. În el, invitaţia de a participa la un concurs de haiku. Acest fapt mi-a amintit ca sunt în desfăşurare mai multe concursuri de haiku. Pentru informare, dăm mai jos câteva detalii.

1. CONCURS MATSUO BASHO

Termenul: 31 iulie 2008
Se trimit haiku-uri în limba engleză, originale sau nepublicate la Festivalul Basho care va avea loc în 12 octombrie. Dacă se trimit haiku-urile prin e-mail,
Se includ câteva informaţii (nume, adresă, naţionalitate şi număr de telefon). Nu se vor trimite mai mult de 10 haiku-uri de persoană.

Adresa la care se trimit poemele:

a) Basho-o Kinenkan (The Basho-o memorial museum)
Ueno Marunouchi 117-13 ,
Iga city, Mie prefecture
JAPAN
b) E-mail: basho-bp@ict.ne.jp

Juriul este condus de Koko Kato.

Mai multe informaţii la adresa: http://www.ict.ne.jp/~basho-bp


2. CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE HAIKU KUSAMAKURA

Termenul: 10 septembrie 2008

Se trimit 2 haiku-uri de persoană. Poemele trebuie să fie originale, nepublicate.
Câştigătorii vor fi anunţaţi în noiembrie 2008. Revista cu toate lucrările participanţilor va fi trimisă în februarie 2009.

Juriul este format din:
Morio Nishikawa (Profesor la Universitatea Kumamoto)
Richard Gilbert(Profesor asociat la Universitatea Kumamoto)

Nu se percep taxe.

Alte informaţii la:
http://www.jonet.ne.jp/kusamakura/english/haiku.html


REZULTATELE ROMANIAN KUKAI IUNIE 2008

REZULTATELE

ROMANIAN KUKAI IUNIE 2008

Dragi prieteni ai haiku-ului,

Iată rezultatele concursului din luna IUNIE 2008,
pentru care tema propus
ă a fost ciocîrlia.

Poemele sînt listate în ordinea punctajului acumulat din voturile pe care le-aţi trimis.
Fiecare poem este însoţit de numele autorului şi formula de votare în paranteze.
Exemplu de voturi obţinute: (0,2,7 = 11)
Asta înseamnă: niciun vot de 3 puncte, 2 voturi de 2 puncte, 7 voturi de 1 punct = pentru un total de 11 puncte.

FELICITĂRI CÎŞTIGĂTOAREI:

Henriette Berge

Şi tuturor participanţilor!

*Locul I – 16 puncte

11.

Umbra macilor -
Cântec de ciocârlie
În zbor spre soare

Henriete Berge (0 2 12 = 16)


Locul II – 11 puncte


6.

O ciocârlie –
dintr-odată albastrul
atât de adânc

Eduard Ţară (019 = 11)

32.

În zbor vertical
cîntecul ciocîrliei
deschide cerul

Vali Iancu (019 = 11)

34.

Pui de ciocârlie-
Umbra unui uliu
În depărtare.

Livia Ciupav (035 = 11)

Locul III – 10 puncte

10.

O ciocarlie
Cu primii stropi de roua
Isi drege glasul

Ioan Marinescu-Puiu (018 = 10)

12.

insomnie
refugiat pe prispa
ascult ciocarlia

Ion Untaru (026 = 10)

13.

urmãrind lanul -
tot mai picurã spre el
ciocârliile

Mircea Teculescu (018 = 10)

15.

Valsând cu cerul,
Dezmãţ de umbre şi tril -
O ciocârlie.

Victoria Chiţoveanu (018 = 10)

26.

Zi de cireşar-
Unindu-se cu cerul
O ciocârlie

Dumitru Radu (018 = 10)

Locul IV – 9 puncte

3.

Poarta Cerului –
ciocârlia stă la sfat
cu serafimii

Vasile Moldovan (025 = 9)

17.

Petec de cer -
In urma ciocarliei
triluri sonore.

Mariana Tănase (025 = 9)

24.

o ciocîrlie-n
grădina japoneză –
ceruri gemene


Soriu Nakata
(017 = 9)

41.

Din lanul de grâu,
Solie către soare -
O ciocârlie.

Doina Bogdan Wurm
(025 = 9)

Locul V – 7 puncte

23.

rouã pe tarla –
cântecul ciocârliei
tot mai limpede

Maria Tirenescu (015 = 7)

Locul VI – 6 puncte

7.

La Cascada ---
prin vuietele apei
cantul ciocarliei.

Adina Enăchescu (006 = 6)

8.

Coji de ouă-n cuib –
o ciocârlie-şi cântă-n
soare triumful

Dan Norea (006 = 6)


16.

Coasa prin iarbă-
Cântec de ciocârlie
La întrecere


Tincuţa Horonceanu Bernevic (006 = 6)


21.

parca anume
la casa parinteasca
si ciocarlia

RAFILA RADU (014 = 6)

39.

Dealul Cucului –
O singură stăpână,
Ciocârlia...

Felicia Leş (014 = 6)

40.

O ciocarlie...
Ascunsa intre frunze
Trilul pretutindeni


Valeria Tamaş (111 = 6)

Locul VII – 5 puncte

4.

În picaj din cer,
lângã ciuta stinsã-n grâu –
ciocârlie-n zori.

Eugen Mircea Pricop (013 = 5)

22.

Miraj pe campii--
de nicaeri cantecul
unei ciocarlii

Ana Ruse (005 = 5)

28.

foșnet prin ramuri –
cire
șele dând în pârg
sau ciocârlia?

Florinel (005 = 5)

Locul VIII – 4 puncte

19.

Ochiul muntelui
razbate cerul
in zborul ciocarliei.

MariA (012 = 4)

31.

Palarii de paie
Prin lanurile de grau –
Aud ciocarlia.

Neagu Andreea Elena (004 = 4)

35.

O ciocarlie
spre inaltul cerului
jos haita de lupi

Magdalena Dale (004 = 4)

Locul IX – 3 puncte

1.

În tril sincope
la ciocârlii prin lanuri –
bătrâni din azil.

Eugenia Dana Pricop (003 = 3)

9.

zgomot si trafic -
într-un refugiu cântă
o ciocîrlie

Sorin Zaha (003 = 3)

27.

îngîmfate zări
se îmbată cu cîntec
de ciocîrlie

Irina Avramescu (100 = 3)

Locul X – 2 puncte

textele 25, 29, 30, 33, 38

Locul XI – 1 punct

textul 5, 20, 36

Niciun punct

textele 2, 14, 18, 37

(de la locul X în jos, pentru confidenţialitate, nu mai dăm şi textele, cine doreşte să le vadă le poate găsi însă în lista textelor)


joi, 19 iunie 2008

BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI (II)

După 6 săptămîni BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI numără 7 titluri împărţite în două secţiuni (subscriptions):

Pentru a putea fi răsfoite textele, este suficient să faceţi clic pe colţul din dreapta jos al micuţei imagini (thumbnail) unde scrie READ. Se va deschide o altă fereastră unde apare formatul carte care poate fi răsfoită. Puteţi, de asemenea să faceţi clic pe thumbnail şi vă apare o pagină a acelei publicaţii unde sînt mai multe detalii referitoare la ea şi se pot lăsa, într-o casetă specială, comentarii. Şi de aici, cu butonul Read the publication puteţi accesa pagina în care să citiţi în format carte.

În pagina de citire, există în stînga sus o serie de butoane. Publish (inactiv la deschidere) afişează cărticica, Table of contents afişează sumarul (care trebuie, cred, pus la punct), Index afişează în format mic toate paginile desfăşurate, Subscription afişează şi celelalte publicaţii grupate în acelaşi dosar, Zoom in şi Zoom out măresc şi micşorează imaginea, Full screen măreşte imaginea cît tot ecranul, Add/Delete bookmarks pune semne de carte la paginile interesante (ele nu rămîn de la o sesiune la alta). Mai există butoane pentru căutare, descărcare a fişerului, printare şi volum sunet. Cu clic pe calaméo reveniţi în pagina BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI.

Am încercat să ofer mai multe formate pentru plachetele de autor. Trei dintre ele cuprind doar texte, a patra, SUNET DE FLAUT, are texte ilustrate, fiecare haiku fiind suprascris pe o imagine.

Sper ca biblioteca să crească constant pentru a fi la îndemîna tuturor celor ce vor să citească pentru a prinde gustul delicat la poeziei nipone. Secţiunea ANTOLOGII s-a îmbogăţit astăzi, prin bunăvoinţa lui Ioan Găbudean care alcătuit-o, cu una din cele mai bogate şi mai complete colecţii de poeme haiku. Avînd aproape 200 de pagini în format PDF, ea cuprinde mai mult de 200 de autori şi este prefaţată cu un cuvînt înainte consistent, instructiv şi bine echilibrat al autorului. Surâsul crizantemei a apărut la Editura ARDEALUL din Tg. Mureş în 2004.

Semanalez de asemenea prezenţa pe calaméo cu pagini personale a încă doi îndrăzneţi din clanul haiku: Maria Tirenescu şi Anişoara Iordache.

duminică, 15 iunie 2008

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA AL TREILEA CONCURS DE SENRYU

Dragi iubitori de senryu,

Astăzi vă invităm să participaţi la AL TREILEA CONCURS DE SENRYU online în limba română. Concursul este organizat de ROMANIAN KUKAI, site unde găsiţi şi Regulamentul în detaliu, precum şi multe alte informaţii despre poezia niponă. Este bine să citiţi în prealabil, cu atenţie regulamentul concursului pe care îl găsiţi în ataşament.

Am oscilat între a alege o temă şi a lăsa toată libertatea participanţilor. În cele din urmă, am hotărît să anunţăm doar o temă orientativă pentru cei ce se simt mai bine cînd sînt dirijaţi: CĂLDURI. Tema nu este deci obligatorie nici pentru compunerea, nici pentru aprecierea poemelor. Ea rămîne facultativă.

Fiecare participant poate trimite cîte două poeme senryu numai pe adresa concursului kukaisenryu@yahoo.com. Deoarece se votează poeme anonime, este indicat să nu trimiteţi poeme care au fost afişate sau publicate anterior sub numele vostru, oriunde în altă parte. Noi le vom trimite pentru a fi apreciate de dv. identificate doar prin numărul pe care îl vor avea în lista tuturor celor primite.

Termenele concursului sînt:

· pînă la 30 iunie ora 24 (a României, valabilă pentru toate termenele) primirea poemelor,

· pînă pe 1 iulie trimiterea invitaţiei la vot,

· pînă pe 7 iulie votarea,

· pînă pe 14 iulie anunţarea rezultatelor.

Singura adresă la care trebuie să trimiteţi corespondenţa pentru concurs este:

kukaisenryu@yahoo.com

Tot ce trimiteţi la alte adrese nu e luat în consideraţie pentru concurs.

Pentru ca textul dv. să nu fie alterat datorită modului diferit de a vedea diacriticele la destinaţie, e bine să-l trimiteţi în ataşament, aşa cum trimitem şi noi această invitaţie. Poemele odată trimise nu mai pot fi corectate nici înlocuite cu altele.

Nu uitaţi să semnaţi sub poeme şi vot cu numele pe care îl doriţi afişat (care poate fi altul decît cel afişat de email). Numele votantului trebuie confruntat cu al participantului pentru că nu vă puteţi vota propriul poem.

Aşteptăm cu nerăbdare trimiterile voastre.

Corneliu Traian Atanasiu

Magdalena Dale

Maria Tirenescu

*

Cei care sînt la începuturi şi doresc o informaţie minimă despre senryu, pot găsi ceea ce îşi doresc la acest link unde se găsesc toate textele de pe ROMANIAN KUKAI referitoare la subiect:

http://romaniankukai.blogspot.com/search/label/senryu

*

Multă atenţie la adresa concursului care este alta decît

cea a concursului de haiku

cu care v-aţi obişnuit

şi la numărul poemelor ce pot fi trimise

care s-a redus la numai două.

INVITAŢIE LA VOT IUNIEI 2008

IUNIE 2008 – ETAPA VOTĂRII

Pot vota numai cei care au trimis poeme în concurs.

Toate poemele pe care ni le-aţi trimis sînt listate mai jos fără numele autorilor, putînd fi identificate după număr. Ele vă stau la dispoziţie pentru vot. Această Invitaţie la vot va fi postată şi pe ROMANIAN KUKAI.

INDICAŢII PENTRU VOTARE

Dacă aţi trimis un poem, aveţi dreptul să votaţi exprimîndu-vă preferinţele faţă de poemele trimise.

Nu aveţi dreptul să vă votaţi propriile poeme.

Termenul limită pentru trimiterea voturilor este 21 iunie

ora 24.

Exprimarea votului se face astfel: acordaţi fiecărui poem pe care îl preferaţi un număr de puncte între 1 şi 3. Aveţi la dispoziţie 6 puncte pe care le puteţi distribui cum doriţi.

E preferabil să folosiţi pentru mailul vostru următoarea formulă:

TO: soimana@yahoo.com
Subiectul: vot kukai

Conţinutul mesajului:

Nr. 10 - 2 pts.

Nr. 18 - 2 pts.

Nr. 36 - 2 pts.

Icsulescu Igrec

Indiferent cum distribuiţi punctele, numiţi poemul ales cu numărul lui din lista poemelor primite pe care o găsiţi mai jos.

Nu uitaţi să semnaţi votul cu aceeaşi semnătură cu care aţi trimis poemele.

Lista poemelor în ordinea rezultatelor, cu indicarea autorilor va fi postată cel mai tîrziu pe 27 iunie. Ea va fi trimisă listei LAPNO.

LISTA POEMELOR

1.

În tril sincope

la ciocârlii prin lanuri –

bătrâni din azil.

2.

soarele-ntre nori

cerul plin de ciocarlii-

lumea paradis

3.

Poarta Cerului –

ciocârlia stă la sfat

cu serafimii

4.

În picaj din cer,

lângã ciuta stinsã-n grâu –

ciocârlie-n zori.

5.

o ciocârlie

în casa părintească

cântă fanfare

6.

O ciocârlie –

dintr-odată albastrul

atât de adânc

7.

La Cascada ---

prin vuietele apei

cantul ciocarliei.

8.

Coji de ouă-n cuib –

o ciocârlie-şi cântă-n

soare triumful

9.

zgomot si trafic -

într-un refugiu cântă

o ciocîrlie

10.

O ciocarlie

Cu primii stropi de roua

Isi drege glasul

11.

Umbra macilor-

Cântec de ciocârlie

În zbor spre soare

12.

insomnie
refugiat pe prispa
ascult ciocarlia

13.

urmãrind lanul -

tot mai picurã spre el

ciocârliile

14.

Ratacita-in nori -

Ciocarlia strabuna

Canta manele.

15.

Valsând cu cerul,

Dezmãţ de umbre şi tril -

O ciocârlie.

16.

Coasa prin iarbă-

Cântec de ciocârlie

La întrecere

17.

Petec de cer -

In urma ciocarliei

triluri sonore.

18.

crâng, după ploaie-

arcuit peste cetini

tril de ciocârlan

19.

Ochiul muntelui

razbate cerul

in zborul ciocarliei.

20.

Un motan naiv

Si-un partener de joaca,

O ciocarlie.

21.

parca anume

la casa parinteasca

si ciocarlia

22.

Miraj pe campii--

de nicaeri cantecul

unei ciocarlii

23.

rouã pe tarla –

cântecul ciocârliei

tot mai limpede

24.

o ciocîrlie-n
grădina japoneză –
ceruri gemene

25.

în miezul zilei

o ciocârlie cântă -

lanul e pustiu

26.

Zi de cireşar-

Unindu-se cu cerul

O ciocârlie

27.

îngîmfate zări

se îmbată cu cîntec

de ciocîrlie

28.

foșnet prin ramuri –

cireșele dând în pârg

sau ciocârlia?

29.

Doua sunete albe

ca un imens sarut,

ciocarlii spre ierburi.

30.

Între stânci şi cer

Şoimul ciocârliilor

Sânge pe gheare.

31.

Palarii de paie

Prin lanurile de grau –

Aud ciocarlia.

32.

În zbor vertical
cîntecul ciocîrliei
deschide cerul

33.

În noaptea caldă-

triluri de ciocărlie

şi câţiva greieri

34.

Pui de ciocârlie-

Umbra unui uliu

În depărtare.

35.

O ciocarlie

spre inaltul cerului

jos haita de lupi

36.

Nori negri trecând-

în înaltul cerului

doar ciocârlia.

37.

Cer roş-plumburiu -
Trilul de ciocârlie:
Şuier de copil.

38.

pe pietre la dig,

am deranjat declaraţia

ciocârlanului.

39.

Dealul Cucului –

O singură stăpână,

Ciocârlia...

40.

O ciocarlie...

Ascunsa intre frunze

Trilul pretutindeni

41.

Din lanul de grâu,

Solie către soare -

O ciocârlie.