„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

vineri, 26 octombrie 2007

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE SENRYU

Ne-am propus ca în luna decembrie să începem şi un concurs de senryu cu desfăşurare din trei în trei luni. Regulamentul concursului de haiku ni s-a părut adaptabil şi pentru senryu.

*

Motivaţie


La origine, în Japonia, kukaiul era integrat activităţii mai complexe a unei şcoli de haiku. În cursul unei zile de lucru, dimineaţă, se făcea o ieşire în teren, într-un loc din natură unde elevii aveau ocazia să culeagă impresii pe care să le folosească la scrierea unor haiku-uri. Această ieşire de documentare în natură era numită gynko. După-amiază, sub conducerea unui sensei (maestru), avea loc o şedinţă de discuţie a poemelor scrise şi de evaluare a lor. Şi discuţia, şi evaluarea se făcea fără ca autorul să fie cunoscut, avîndu-se în vedere doar poemele şi abia după terminarea discuţiilor şi stabilirea unui clasament erau divulgaţi şi autorii.

Ne interesează ideea de concurs-şcoală, implicită kukaiului, aşa cum a fost ea aplicată online de Shiki Monthly Kukai pe care l-am folosit ca model. Un kukai online rămîne un concurs între egali în care evaluarea se face de către ei înşişi, nu de către un juriu, ci chiar de către participanţi. Rostul kukaiului este de a-i ajuta pe participanţi să aibă conştiinţa unui grup de lucru în care învaţă unii de la alţii să scrie mai bine şi îşi formează discernămîntul în aprecierea creaţiilor valoroase, pentru ca astfel, în cele din urmă, să deprindă gustul pentru haiku-ul autentic.

De asemenea, dorim să atragem autorii de poezie în manieră niponă din România în activitatea susţinută pe internet, ajutîndu-i ca, treptat, să se descurce în aria mai largă a celor de limbă engleză şi, poate, a altor limbi pe care le cunosc mai bine.

Pentru senryu, acestor motive, li se adaugă dorinţa expresă a cîtorva persoane şi rezultatele a două sondaje, care ne-au semnalat apetitul pentru poemul umoristic de sorginte niponă.

Regulamentul concursului

1. Participanţi

a.
Poate participa oricine are o adresa email pe care se poate desfăşura corespondenţa necesară între participant şi secretarul concursului.
b. Participarea se face prin trimiterea a maximum patru poeme senryu pe adresa email a concursului şi nu pe alte adrese ale organizatorilor.
c. O regulă de onoare impune participanţilor să nu trimită de pe mai multe adrese email. Deocamdată, nu ştim cum ar putea fi evitată o astfel de fraudă. Ne mai gîndim.
d. Toţi cei care participă la concurs îşi dau acordul implicit ca poemele cu care participă să poată fi prezente în volumele editate de ROMANIAN KUKAI sau pe site-urile din constelaţia RK.

2. Tema concursului

a.
Poemele înscrise în concurs trebuie să respecte tematica aleasă de organizatori pentru fiecare concurs.

3. Desfăşurarea concursului

a.
Concursul este condus de un secretar care primeşte şi trimite corepondenţa, întocmeşte listele cu participanţii şi poemele primite, calculează voturile şi stabileşte rezultatele.
b. Există trei etape în desfăşurarea concursului: Invitaţia de participare, Invitaţia la vot, Anunţarea rezultatelor.
c. Invitaţia de participare este trimisă listei LAPNO, Lista Amatorilor de Poezie Niponă Online şi, bineînţeles, este afişată şi pe ROMANIAN KUKAI.
d. Invitaţia la vot se face prin trimiterea tuturor poemelor primite către toţi participanţii din acea lună. Acestea sînt numerotate fără a fi menţionat autorul. Din această listă, participanţii vor alege poemele preferate atribuindu-le puncte conform instrucţiunilor ce vor fi menţionate mai jos.
e. Anunţarea rezultatelor se face prin trimiterea către toţi participanţii a listei cu toate poemele participante în ordinea numărului de voturi primite şi prin afişarea ei pe ROMANIAN KUKAI.

4. Obligaţiile participanţilor

a.
Fiecare participant va trimite un număr de maximum patru poeme, respectînd tema anunţată, numai pe adresa concursului. Poemele care nu se încadrează tematicii stabilite, depăşesc termenul limită stabilit pentru trimitere sau sînt trimise pe alte adrese nu vor fi luate în consideraţie.
b. Participanţii au dreptul, nu şi obligaţia, să voteze. În cazul în care însă vor repeta absenţa de la vot, vor fi atenţionaţi şi, eventual, nu vor mai putea participa la concursurile viitoare. Înţelegem prin cele de mai sus că acordăm circumstanţe atenuante celor care nu votează în mod accidental, dar nu încurajăm absenteismul.
c. Haiku-urile ca şi voturile vor avea sub ele numele integral cu care doreşte să semneze autorul. E indicat ca semnătura să poată diferenţia suficient participanţii între ei. În cazul numelor identice vom adăuga pentru diferenţiere indicii din adresa email de pe care a fost făcută trimiterea. Şi poemele, şi voturile fără semnătură nu vor fi luate în consideraţie.
d. Participanţii nu pot atribui voturi propriilor poeme. Voturile celui ce-şi votează propriile poeme este anulat.

5. Votarea

a.
Votează numai participanţii, cei care au trimis poeme în acea lună.
b. Pentru a vota poemele pe care le preferă, participanţii dispun de 6 puncte pe care le pot atribui în tranşe de 1 pînă la 3. Un poem poate primi cel mult 3 puncte. Atribuind cîte 3 puncte fiecărui poem puteţi vota doar 2 poeme, atribunind cîte 1 punct fiecărui poem puteţi vota 6 poeme şi toate variantele posibile
c. O listă de voturi trebuie să arate căror poeme le-au fost atribuite puncte. Poemele sînt numite cu numărul lor de identificare din lista primită de la secretar. Un model de vot găsiţi în anexa de la sfîrşitul regulamentului.
d. Votul trebuie semnat cu acelaşi nume cu care a fost semnat poemul trimis. Votarea sub alt nume e anulată.

6. Atribuţiile secretarului

a.
Trimite şi primeşte prompt toată corespondenţa.
b. Înregistrează cu acurateţe toate poemele pe care le listează fără numele autorului, listînd de asemenea adresele mail ale participanţilor.
c. Trimite notificări de primire a mailurilor cu poeme.
d. Verifică respectarea temei şi existenţa semnăturii.
e. Înregistrează voturile trimise de participanţi, invalidează voturile greşite şi face apoi calculul lor.
f. Trimite notificări de primire a mailurilor cu voturi.
g. Întocmeşte clasamentul concursului.
h. Respectă termenele de trimitere ale invitaţiilor şi rezultatelor.
i. Păstrează arhiva concursului.
j. Afişează rezultatele fiecărei luni pe ROMANIAN KUKAI.

7. Calculul voturilor

a.
Fiecare poem va fi listat în final în ordinea numărului de puncte obţinute.
b. Calculul se face adunînd numărul de puncte primite de fiecare poem şi este afişat în felul următor: 247 = 21. Poemul a obţinut 21 puncte, din 2 voturi de 3 puncte, 4 voturi de 2 puncte şi 7 voturi de 1 punct, total 21 puncte.
c. Nu se iau în consideraţie voturile nesemnate, cele care depăşesc cele 6 puncte puse la dispoziţie şi cele atribuite poemului propriu.

8. Termene

a.
Invitaţia de participare se trimite pe data de 15 a lunii în care se desfăşoară concursul listei LAPNO şi este afişată pe ROMANIAN KUKAI. Ea specifică tema aleasă.
b. Pînă pe data de 30 a lunii, ora 24 (a Europei Centrale) se primesc poemele pentru concurs. Ora 24 rămîne valabilă pentru toate celelate termene.
c. Pînă cel mai tîrziu pe data de 2 a lunii următoare invitaţia la vot. Ea va fi afişată şi pe site.
d. Voturile se primesc pînă pe data de 7 a lunii.
e. Rezultatele vor fi trimise listei LAPNO şi afişate pe ROMANIAN KUKAI pînă pe data de 14 a lunii.

9. Adresa concursului

a. Toate trimiterile oficiale pentru concurs se vor face doar pe această adresă: kukaisenryu@yahoo.com
b. Trimiterile pe alte adrese ale organizatorilor nu vor fi considerate valide.

10. Anexă

Încercaţi să trimiteţi votul vostru în această formă:

# 21 – 2 puncte
# 3 – 2 puncte
# 11 – 1 punct
# 18 – 1 punct - total 6 puncte

11. Comentarii

Kukaiul se doreşte un concurs-şcoală şi în consecinţă va încuraja şi discuţiile despre senryu-urile prezentate în concurs. Cine doreşte să facă şi comentarii la poemele prezente în concurs le poate trimite după votare pe adresa concursului şi, în măsura în care se vor dovedi valoroase, vor fi publicate într-o pagină de comentarii ulterioară.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Foarte bune idei si foarte folositoare, succes si sa speram ca tot mai multi poeti vor incepe sa participe.