„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

sâmbătă, 10 noiembrie 2007

O viitoare colaborare

Am primit, de la Amel Hamdi Samaoui, răspunsul la întrebarea dacă e de acord să publicăm rezultatele concursului de haiku organizat pe Forum Haiku-Tanka-Renku, http://haiku-tanka.aceboard.fr/i-237749.htm .

Amel scrie:
Merci pour ton mail, je suis d'accord pour que tu publies ces résultats sur le blog roumain, c'est public et ne peut qu'encourager les poétes qui écrivent des haikus à venir nous lire et concourir s'ils peuvent le faire en français.
Ya-t-il possibilité de faire des choses en commun entre notre forum et ce qui se passe concernant la poésie japonaise ?

Adică:

Mulţumesc pentru mesaj, sunt de acord să publici aceste rezultate pe blogul românesc şi nu pot decât să încurajez poeţii care scriu haiku să vină să concureze, dacă pot, în franceză.

Există posibilitatea de a face lucruri în comun între forumul nostru şi ceea ce priveşte poezia japoneză?

***

"Jury du concours haiku du mois d'octobre, j'ai lu avec plaisir vos contributions.C'est toujours difficile et un peu subjectif de se prononcer devant la création...d'où ce retard pris à vous communiquer les résultats.

En premier lieu, je cite ce haiku de Maria Tirenescu

la lune se montre
parmi les branches sans feuilles-
un seul témoin: moi

J'ai aimé cette observation dans la nuit, la lune est parfois capricieuse et les branches feuillues nous la cachent souvent quand elles sont là.
La poétesse s'est trouvée là au moment opportun et exprime très fort ses regrets d'être la seule à apprécier ce spectacle.

En deuxième lieu celui d'Emmanuel

Gare du Nord -
Dans l'air le parfum des ...
Châtaignes grillées !

J’ai aimé cette hésitation, ce moment d’arrêt , puis comme une fulgurance, une illumination, l’odeur,remonte du fond de la mémoire. La ponctuation, partie intégrante du haïku ici, justifiecette appellation du haïku : "poème sans mots", points de suspension, point d'exclamation, au lecteur d'interpréter ces silences voulus.

Et en troisième position, de Martine, j’ai apprécié ce haïku :

Vif,vif,vif
sur le parquet les talons
des jeunes hôtesses.

Pour son ambiance particulière, pour cette répétition qui rend cette scène très vivante, pour tout le non-dit.

Bravo à vous trois,
Amitiés
Amel

Jurizând concursului de haiku al lunii octombrie, am citit cu plăcere lucrările voastre. Este greu întotdeauna şi puţin subiectiv a se pronunţa în faţa creaţiilor… de aici întârzierea cu care vă comunic rezultatele.

În primul rând, citez acest haiku de Maria Tirenescu:

luna priveşte
printre crengile fără frunze –
un singur martor: eu

Îmi place această observare în noapte, luna este de obicei capricioasă şi crengile înfrunzite ne-o ascund deseori când ele sunt acolo.

Poeta se găseşte la momentul oportun şi exprimă cu forţă regretele sale de a fi singură la aprecierea acestui spectacol.

În al doilea rând, cel al lui Emmanuel

Gara de Nord –
În aer parfumul…
Castanelor coapte!


Îmi place această ezitare, acest moment de oprire, apoi ca o scânteie, ca o iluminare, mirosul , revine din memorie. Punctuaţia, parte integrantă a haiku-ului aici, justifică această numire a haiku-ului: „poemul fără cuvinte”, punctele de suspensie, semnul exclamării, cititorul interpretând aceste tăceri intenţionate.

În al treilea rând, al lui Martine, am apreciat acest haiku:

Vif,vif,vif (hâş, hâş, hâş)
pe parchet călcâiele
tinerelor animatoare.

Pentru ambianţa sa particulară, pentru această repetiţie care face această scenă foarte vie, pentru acel nerostit.

Bravo celor trei,
Cu prietenie, Amel

***

Sper că vom colabora. Pe Forumul din Canada, sunt articole referitoare la poemele de sorginte japoneză, sunt postate poeme scrise de poeţi de peste tot, desigur, în limba franceză.

Niciun comentariu: