„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

joi, 3 ianuarie 2008

RETROSPECTIVA 2007 - CONCURSUL

La sfîrşitul unui an se cuvine să facem o rememorare a ceea ce am intreprins. Îmi propun să surprind trei aspecte în trei episoade separate: concursul, publicaţia, comunitatea.

*

De-a lungul celor nouă luni de concurs ale acestui an, la ROMANIAN KUKAI au participat, cel puţin într-o lună, 62 de persoane. Media lunară a participanţilor este de 30. În fiecare lună însă au existat noi veniţi. Cu excepţia a două luni cu afluenţă mare de cîte 11 noi veniţi, în celelalte ni s-au alăturat constant cîte 3-4. Constanţa împrospătării lunare a efectivului dovedeşte că există o expansiune permanentă a ariei de notorietate a concursului. Totuşi, deocamdată, numărul concurenţilor este relativ mic faţă de cei care, credem, sînt interesaţi de poezia niponă la noi.

Din antologiile de haiku ale ultimilor 10-15 ani reiese că numărul celor care scriu/scriau poezie de sorginte niponă la noi este/a fost între 2 şi 300 de autori. Se poate conchide că numărul participanţilor este limitat mai curînd de problemele de acces la internet. Mulţi potenţiali participanţi nu posedă un computer şi nu au acces la internet. Şi cînd, într-un fel sau altul, găsesc acces (la cunoscuţi, internet cafe), nu au deprinderile necesare de utilizatori. O parte considerabilă, persoane mai în vîrstă, consideră investiţia de bani şi timp (în echipament IT şi iniţiere) neatrăgătoare şi nerentabilă.

Dacă, în ce priveşte numărul celor care au participat, există încă mari rezerve pentru viitor, putem spune că există deja un nucleu al fidelilor concursului. Nouă persoane au participat la toate cele nouă concursuri. Lor li se adaugă alte 8 care, deşi n-au participat din prima lună, aflînd mai tîrziu de concurs, nu au lipsit niciodată de atunci. În fine, le putem adăuga încă 5 care au lipsit o singură lună de cînd au participat prima oară. Asta face un total de aproximativ 22 de persoane fidele concursului, făcînd ca fluctuaţia să fie mai puţin importantă. Din cei 12 care au participat o singură dată, putem spune că doar 6 au făcut-o numai din curiozitate, şi-au încercat doar puterile şi au abandonat, ceilalţi fiind încă recenţi.


Situaţia votanţilor arată şi ea că pentru cei care n-au computer acasă lucrurile sînt mai delicate: nu au citit cu atenţie regulamentul, nu primesc informaţiile noastre cu promptitudine, nu ştiu unde să caute textele pentru a le vota. În medie nu au votat cam 3 dintre participanţi în fiecare lună, de cele mai multe ori fiind vorba de cei noi şi de cei fluctuanţi.

În timp, s-a creat o obişnuinţă din comentarea poemelor cîştigătoare, clasate pe primele 3 locuri, dar şi a celor care, deşi n-au fost clasate atît de bine, sînt valori autentice şi trebuie puse în evidenţă.

Niciun comentariu: