„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară


locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

joi, 22 martie 2007

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE HAIKU

Motivaţie

La origine, în Japonia, kukaiul era integrat activităţii mai complexe a unei şcoli de haiku. În cursul unei zile de lucru, dimineaţă, se făcea o ieşire în teren, într-un loc din natură unde elevii aveau ocazia să culeagă impresii pe care să le folosească la scrierea unor haiku-uri. Această ieşire de documentare în natură era numită gynko. După-amiază, sub conducerea unui sensei (maestru), avea loc o şedinţă de discuţie a poemelor scrise şi de evaluare a lor. Şi discuţia, şi evaluarea se făcea fără ca autorul să fie cunoscut, avîndu-se în vedere doar poemele şi abia după terminarea discuţiilor şi stabilirea unui clasament erau divulgaţi şi autorii.

Ne interesează ideea de concurs-şcoală, implicită kukaiului, aşa cum a fost ea aplicată online de Shiki Monthly Kukai pe care l-am folosit ca model. Un kukai online rămîne un concurs între egali în care evaluarea se face de către ei înşişi, nu de către un juriu, ci chiar de către participanţi. Rostul kukaiului este de a-i ajuta pe participanţi să aibă conştiinţa unui grup de lucru în care învaţă unii de la alţii să scrie mai bine şi îşi formează discernămîntul în aprecierea creaţiilor valoroase. Ca în cele din urmă să deprindă gustul pentru haiku-ul autentic.

De asemenea, dorim să atragem autorii de poezie în manieră niponă din România în activitatea susţinută pe internet, ajutîndu-i ca, treptat, să se descurce în aria mai largă a celor de limbă engleză şi, poate, a altor limbi pe care le cunosc mai bine.


Regulamentul concursului

1. Participanţi

a. Poate participa oricine are o adresa email pe care se poate desfăşura corespondenţa necesară între participant şi secretarul concursului.
b. Participarea se face prin trimiterea unui singur haiku pe adresa email a concursului şi nu pe alte adrese ale organizatorilor.
c. O regulă de onoare impune participanţilor să nu trimită de pe mai multe adrese email. Deocamdată nu ştim cum ar putea fi evitată o astfel de fraudă. Ne mai gîndim.
d. Toţi cei care participă la concurs îşi dau acordul implicit ca poemele cu care participă să poată fi prezente în volumele editate de ROMANIAN KUKAI sau pe site-urile din constelaţia RK.

2. Tematica lunară a concursului

a. Poemele înscrise în concurs trebuie să respecte tematica aleasă de organizatori pentru luna respectivă.
b. Modalitatea de a stabili tema va alterna de la o lună la alta, o lună se va folosi un cuvînt kigo, următoarea doar un subiect.
c. În varianta kigo, participanţii trebuie să scrie un haiku în care să fie inclus cuvîntul (sau sintagma) anunţat şi să se încadreze în atmosfera caracteristică anotimpului pe care acel cuvînt îl sugerează.
d. În varianta subiect, participanţii trebuie să scrie un haiku în care să se refere într-un fel sau altul la subiectul propus. Nu sînt obligaţi să folosească cuvîntul (sau cuvintele) respectiv, ci doar tema pe care el o semnifică. Nu li se cere nici să ia cuvîntul respectiv ca o sugestie sezonală, pot scrie un haiku cu orice referinţă sezonală sau fără vreuna.

3. Desfăşurarea concursului

a. Concursul este condus de un secretar care primeşte şi trimite corepondenţa, întocmeşte listele cu participanţii şi poemele primite, calculează voturile şi stabileşte rezultatele.
b. Există trei etape în desfăşurarea concursului: Invitaţia de participare, Invitaţia la vot, Anunţarea rezultatelor.
c. Invitaţia de participare este trimisă listei LPRK, Lista Participanţilor la Romanian Kukai, adică tuturor celor care au participat la vreunul dintre concursurile lunare anterioare. În prima lună, neexistînd această listă, ea va fi trimisă doar listei LAPNO şi va fi afişată pe site-urile agonia şi europeea şi, bineînţeles, pe ROMANIAN KUKAI.
d. Invitaţia la vot se face prin trimiterea tuturor poemelor primite către toţi participanţii din acea lună. Acestea sînt numerotate fără a fi menţionat autorul. Din această listă, participanţii vor alege poemele preferate atribuindu-le puncte conform instrucţiunilor ce vor fi menţionate mai jos.
e. Anunţarea rezultatelor se face prin trimiterea către toţi participanţii a listei cu toate poemele participante în ordinea numărului de voturi primite.

4. Obligaţiile participanţilor

a. Fiecare participant va trimite un singur haiku, respectînd în compunerea lui tematica anunţată, numai pe adresa concursului. Poemele care nu se încadrează tematicii stabilite, depăşesc termenul limită stabilit pentru trimitere sau sînt trimise pe alte adrese nu vor fi luate în consideraţie.
b. Participanţii au dreptul, nu şi obligaţia, să voteze. În cazul în care însă vor repeta absenţa de la vot, vor fi atenţionaţi şi, eventual, nu vor mai putea participa la concursurile viitoare. Înţelegem prin cele de mai sus că acordăm circumstanţe atenuante celor care nu votează în mod accidental, dar nu încurajăm absenteismul.
c. Haiku-urile ca şi voturile vor avea sub ele numele integral cu care doreşte să semneze autorul. E indicat ca semnătura să poată diferenţia suficient participanţii între ei. În cazul numelor identice vom adăuga pentru diferenţiere indicii din adresa email de pe care a fost făcută trimiterea. Şi poemele, şi voturile fără semnătură nu vor fi luate în consideraţie.
d. Participanţii nu pot atribui voturi propriului poem. Votarea propriului poem nu e luată în consideraţie.

5. Votarea

a. Votează numai participanţii, cei care au trimis poeme în acea lună.
b. Pentru a vota poemele pe care le preferă, participanţii dispun de 6 puncte pe care le pot atribui în tranşe de 1 pînă la 3. Un poem poate primi cel mult 3 puncte. Atribuind cîte 3 puncte fiecărui poem puteţi vota doar 2 poeme, atribunind cîte 1 punct fiecărui poem puteţi vota 6 poeme.
c. O listă de voturi trebuie să arate căror poeme le-au fost atribuite puncte. Poemele sînt numite cu numărul lor de identificare din lista primită de la secretar. Un model de vot găsiţi în anexa de la sfîrşitul regulamentului.
d. Votul trebuie semnat cu acelaşi nume cu care a fost semnat poemul trimis. Votarea sub alt nume e anulată.

6. Atribuţiile secretarului

a. Trimite şi primeşte prompt toată corespondenţa.
b. Înregistrează cu acurateţe toate poemele pe care le listează fără numele autorului, listînd deasemenea adresele mail ale participanţilor.
c. Trimite notificări de primire a mailurilor cu poeme.
d. Verifică respectarea temei şi existenţa semnăturii.
e. Înregistrează voturile trimise de participanţi, invalidează voturile greşite şi face apoi calculul lor.
f. Trimite notificări de primire a mailurilor cu voturi.
g. Întocmeşte clasamentul concursului.
h. Respectă termenele de trimitere ale invitaţiilor şi rezultatelor.
i. Păstrează arhiva concursului.
j. Afişează rezultatele fiecărei luni pe ROMANIAN KUKAI.

7. Calculul voturilor

a. Fiecare poem va fi listat în final în ordinea numărului de puncte obţinute.
b. Calculul se face adunînd numărul de puncte primite de fiecare poem şi este afişat în felul următor: 247 = 21. Poemul a obţinut 21 puncte, din 2 voturi de 3 puncte, 4 voturi de 2 puncte şi 7 voturi de 1 punct, total 21 puncte.
c. Nu se iau în consideraţie voturile nesemnate, cele care depăşesc cele 6 puncte puse la dispoziţie şi cele atribuite poemului propriu.

8. Termene

a. Invitaţia de participare se trimite pe data de 1 a fiecărei luni listei LPRK şi este afişată pe ROMANIAN KUKAI. Ea specifică tema lunii.
b. Pînă pe data de 14 a lunii, ora 24 (a Europei Centrale) se primesc poemele pentru concurs. Ora 24 rămîne valabilă pentru toate celelate termene.
c. Pînă cel mai tîrziu pe data de 16 a lunii se trimite invitaţia la vot. Ea va fi afişată şi pe site.
d. Voturile se primesc pînă pe data de 21 a lunii.
e. Rezultatele vor fi trimise listei LPRK şi afişate pe ROMANIAN KUKAI pînă pe data de 27 a lunii.

9. Adresa concursului

a. Toate trimiterile oficiale pentru concurs se vor face doar pe această adresă: soimana@yahoo.com
b. Trimiterile pe alte adrese ale organizatorilor nu vor fi considerate valide.

10. Anexă

Încercaţi să trimiteţi votul vostru în această formă:

# 21 – 2 puncte
# 3 – 2 puncte
# 11 – 1 punct
# 18 – 1 punct - total 6 puncte

11. Comentarii

Kukaiul se doreşte un concurs-şcoală şi în consecinţă va încuraja şi discuţiile despre haiku-urile prezentate în concurs. Cine doreşte să facă şi comentarii la poemele prezente în concurs le poate trimite după votare pe adresa concursului şi, în măsura în care se vor dovedi valoroase, vor fi publicate într-o pagină de comentarii ulterioară.


2 comentarii:

Miriam spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Corneliu Traian Atanasiu spunea...

Poate participa oricine doreşte. Dacă participă o dată, va fi înscris în lista LAPNO şi din luna următoare va primi personal invitaţie de participare.