„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

marți, 18 august 2009

Concursul de debut în volum - regulamenul


Concursul de debut în volum


Scopul principal al concursului este să-i stimuleze pe cei care sînt pe punctul de a putea tipări primul lor volum. Să le întrerupă şovăiala, comoditatea, neglijenţa sau reticenţa cu care au tot amînat un gest atît de firesc. De aceea, el se adresează atît vechilor autori, cît şi celor care scriu haiku doar de puţină vreme, atraşi de concursul nostru online.


Scopul secund este însă acela de a îmbogăţi BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI (BRK) cu volumele celor care nu s-au gîndit sau n-au îndrăznit încă să-şi adune, să-şi grupeze şi să-şi înşiruie poemele pentru a încropi un volum, deşi valoarea lor a fost confirmată prin rezultatele din concursuri şi poemele publicate în reviste sau antologii. Acest al doilea obiectiv este profitabil pentru întreaga comunitate a iubitorilor de haiku şi, mai ales, pentru cei care se apropie acum şi vor veni în continuare către poezia niponă. Ei vor găsi tot mai mulţi autori diferiţi şi valoroşi a căror lectură să le îndrume gustul.


A publica un volum pe hîrtie înseamnă un efort suplimentar pentru redactarea textelor, pentru a căuta o editură convenabilă şi poate un cost prea ridicat pentru un buget precar. Propunînd publicarea online, venim în întîmpinarea celor care au material pentru un volum şi vor să fie prezenţi cu el pe internet posibilitatea de a-l publica online, la un preţ şi cu eforturi minime. Publicarea online are şi avantajul că oricînd textele pot fi retuşate, volumul întreg revizuit şi înlocuit cu noua variantă. Ea poate fi astfel o operaţiune pilot în vederea publicării pe hîrtie.


Regulamentul concursului de debut


1. Concursul de debut în volum este un concurs anual organizat şi finanţat de ROMANIAN KUKAI.


2. Pot participa la concurs toţi cei care nu au publicat un volum personal de haiku pe hîrtie, (chiar dacă au publicat alte genuri de poezie niponă în volume personale sau colective pe hîrtie sau dacă au publicat o plachetă online în BRK).


3. Toţi participanţii vor beneficia cu această ocazie de publicarea volumului cu care intră în competiţie într-o secţiune specială a BRK, intitulată CONCURS DE DEBUT 2009.


4. Volumele prezentate pentru concurs trebuie să cuprindă un număr de 70-100 poeme haiku care să fie organizate în capitole (pe anotimpuri sau alte teme), ca un volum finit prezentat spre publicare.


5. Trimiterea volumelor pentru publicare poate fi făcută pînă la 1 octombrie 2009 atît online (într-un fişier doc), pe adresa email soimana@yahoo.com, cît şi prin poştă, (într-un manuscris dactilografiat), la adresa poştală: Corneliu Traian Atanasiu, str. Nera 2, bl. OD5, sc. 1, ap. 15, 061787 Bucureşti, sector 6.


6. Costul tehnoredactării pentru publicarea în BRK va fi de 150 RON pentru fişiere doc şi 250 pentru manuscrise dactilo, încasări care vor constitui fondul cu care se va finanţa tipărirea volumului cîştigător. Depunerile pot fi făcute pe numele Corneliu Traian Atanasiu în contul RO90RNCB0295068840000001 deschis la BCR (sau prin poştă la adresa menţionată mai sus).


7. Volumele vor putea fi vizionate de toţi cei care doresc, iar autorii pot primi sugestii şi sfaturi de îmbunătăţire (sau încurajări) în pagina unde este afişat volumul. Cei care vor dori să facă retuşări, le pot face doar pînă la 15 noiembrie 2009, dată la care volumele trebuie să fie definitivate pentru jurizare. Toate retuşările vor fi trimise pe adresa email menţionată mai sus, fiecare participant avînd dreptul la o singură schimbare cu o variantă nouă.


8. Juriul care va aprecia volumele înscrise în concurs şi va desemna cîştigătorul va fi făcut public doar odată cu anunţarea rezultatelor.


9. Rezultatul concursului va fi anunţat pe 24 decembrie 2009.


10. Volumul cîştigător va fi tipărit gratuit cel mai tîrziu pînă la sfîrşitul lunii februarie 2010. Cîştigătorul va primi gratuit 100 de exemplare (iar dacă va dori mai multe va trebui să contribuie la suplimentarea tirajului).


Dacă vor exista nelămuriri, propuneri, sugestii demne de luat în seamă, regulamentul va fi modificat pînă cel mai tîrziu la 1 septembrie 2009, dată după care nu va mai suferi modificări.
Niciun comentariu: