„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

luni, 30 mai 2011

Concurs de debut în volum 2011Despre iniţiativata de a organiza un concurs de debut şi despre primul concurs de debut desfăşurat în 2009 şi cîştigat de Livia Ciupav puteţi afla citind articolele publicate la vremea lor aici:


Prima ediţie a concursului nu a fost prea încurajatoare: au participat doar 4 concurenţi. Dacă numărul participanţilor a fost mic (deşi suficient pentru a putea finanţa publicarea volumului cîştigător), volumul premiat a scos la iveală un autor valoros şi promiţător, Livia Ciupav.

Deşi concursul se adresează tuturor celor care nu au publicat un volum personal de haiku, în mod surprinzător, niciun autor din vechea generaţie (ante-internet) nu a dorit să profite de această oportunitate, deşi există în mod cert autori valoroşi care nu au publicat decît în reviste.

Reluăm acum iniţiativa, cu convingerea că cei doi ani trecuţi între timp au fost un răgaz suficient pentru ca potenţialii participanţi să-şi fi adunat poemele necesare şi – de ce nu – să aibă pregătite deja volumele. Sau măcar să se fi obişnuit cu ideea.

Motivaţia principală a concursurlui este aceea de a-i stimula pe cei care sînt pe punctul de a putea tipări primul lor volum. De a le întrerupe şovăiala, comoditatea, neglijenţa sau reticenţa cu care au tot amînat un gest atît de firesc. De aceea, el se adresează atît vechilor autori, cît şi celor care scriu haiku doar de puţină vreme, atraşi de concursul nostru online.

Scopul secund este însă acela de a îmbogăţi BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI (BRK) cu volumele celor care nu s-au gîndit sau n-au îndrăznit încă să-şi adune, să-şi grupeze şi să-şi înşiruie poemele pentru a încropi un volum, deşi valoarea lor a fost confirmată prin rezultatele din concursuri şi poemele publicate în reviste sau antologii. Acest al doilea obiectiv este profitabil pentru întreaga comunitate a iubitorilor de haiku şi, mai ales, pentru cei care se apropie acum şi vor veni în continuare către poezia niponă. Ei vor găsi tot mai mulţi autori diferiţi şi valoroşi a căror lectură să le îndrume gustul.

A publica un volum pe hîrtie înseamnă un efort suplimentar pentru redactarea textelor, pentru a căuta o editură convenabilă şi poate un cost prea ridicat pentru un buget precar. Propunînd publicarea online, venim în întîmpinarea celor care au material pentru un volum şi vor să fie prezenţi cu el pe internet posibilitatea de a-l publica la un preţ şi cu eforturi minime. Publicarea online are şi avantajul că oricînd textele pot fi retuşate, volumul întreg revizuit şi înlocuit cu noua variantă. Ea poate fi astfel o operaţiune pilot în vederea publicării pe hîrtie.

Regulamentul concursului de debut

1. Concursul de debut în volum este un concurs organizat şi finanţat de ROMANIAN KUKAI.

2. Pot participa la concurs toţi cei care nu au publicat un volum personal de haiku pe hîrtie, (chiar dacă au publicat alte genuri de poezie niponă în volume personale sau colective pe hîrtie sau dacă au publicat o plachetă online în BRK).

3. Toţi participanţii vor beneficia cu această ocazie de publicarea volumului cu care intră în competiţie într-o secţiune specială a BRK, intitulată CONCURS DE DEBUT 2011.

4. Volumele prezentate pentru concurs trebuie să cuprindă un număr de 70-100 poeme haiku care să fie organizate în capitole (pe anotimpuri sau pe alte teme), ca un volum finit prezentat spre publicare.

5. Trimiterea volumelor pentru publicare poate fi făcută pînă la 1 octombrie 2011 atît online (într-un fişier doc), pe adresa email soimana@yahoo.com, cît şi prin poştă, (într-un manuscris dactilografiat), la adresa poştală: Corneliu Traian Atanasiu, str. Nera 2, bl. OD5, sc. 1, ap. 15, 061787 Bucureşti, sector 6.

6. Costul tehnoredactării pentru publicarea în BRK va fi de 150 lei pentru fişiere doc (sua docx) şi 250 pentru manuscrise dactilo, încasări care vor constitui fondul cu care se va finanţa tipărirea volumului cîştigător. Depunerile pot fi făcute pe numele Corneliu Traian Atanasiu în contul RO90RNCB0295068840000001 deschis la BCR (sau prin poştă la adresa menţionată mai sus).

7. Volumele vor putea fi vizionate de toţi cei care doresc, iar autorii pot primi sugestii şi sfaturi de îmbunătăţire (sau încurajări) în pagina unde este afişat volumul. Cei care vor dori să facă retuşări, le pot face doar pînă la 15 noiembrie 2011, dată la care volumele trebuie să fie definitivate pentru jurizare. Toate retuşările vor fi trimise pe adresa email menţionată mai sus, fiecare participant avînd dreptul la o singură schimbare cu o variantă nouă.

8. Juriul care va aprecia volumele înscrise în concurs şi va desemna cîştigătorul va fi făcut public doar odată cu anunţarea rezultatelor.

9. Rezultatul concursului va fi anunţat pe 24 decembrie 2011.

10. Volumul cîştigător va fi tipărit gratuit în primele luni ale lui 2012. Cîştigătorul va primi gratuit 100 de exemplare (iar dacă va dori mai multe va trebui să contribuie la suplimentarea tirajului).

Pentru orice nelămuriri, puteţi folosi adresa soimana@yahoo.com.


Niciun comentariu: