„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

marți, 31 martie 2015

REZULTATELE EDIȚIEI A IV-A A CONCURSULUI DE HAIKU SHARPENING THE GREEN PENCIL 2015


REZULTATELE EDIȚIEI A IV-A A CONCURSULUI DE HAIKU SHARPENING THE GREEN PENCIL 2015

         Au parcipat la concurs 286 de poeme trimise de autori din 40 de țări și anume:
din AFRICA:
Tunisia (1);

ASIA:
 India (13), Indonesia (1), Iran (1), Israel (2), Japan (1), Philippines (5), Yemen (1);

AUSTRALIA:
 Australia (15), New Zealand (11);

EUROPE:
 Austria (1), Belarus (1), Belgium (1), Bosnia and Herzegovina (4), Bulgaria (21), Croatia (30), Denmark (1), France (4), Germany (19), Hungary (1), Italy (4), Lithuania (7), Macedonia (1), Montenegro (3), Netherlands (2), Poland (18), Portugal (2), Romania (31), Russia (4), Serbia (14), Slovenia (4), Spain (5), Switzerland (2), Ukraine (2), United Kingdom (5);

NORTH AMERICA:
Canada (6), United States of America (38);

SOUTH AMERICA:
 Argentia (2), Brazil (1), Colombia (1).

Juriul concursului a fost format din: Corneliu Traian ATANASIU, Cezar Florin CIOBÎCĂ, Dan DOMAN, Eduard ŢARĂ.

Locul I

quiet rain...
a robin slips through
my chemo fog

ploaie tăcută...
un pietruș se strecoară prin
ceața chimioterapiei mele

Roberta BEARY
Bethesda, THE UNITED STATES OF AMERICA

Locul II

whisper of spring –
snowdrops besieging
a cartridge case

susur de izvor –
ghiocei împresurând
un tub de cartuş

Petru-Ioan GÂRDA
Cluj-Napoca, ROMANIA

Locul III

stargazing...
the warmth of the sun
still in her hair

privind stelele...
căldura soarelui
încă-n părul ei

Chase GAGNON
Detroit, THE UNITED STATES OF AMERICA

Mențiuni

bent tree...
the last apple plunging into
the fountain's abyss

copac gârbovit…
ultimul măr plonjând în
hăul fântânii

Gabriel ALEXE
Botoşani, ROMANIA

all the shadows
join together at evening –
I stay alone

toate umbrele
se unesc seara –
eu rămân singur

Francesco DE SABATA
Pescantina, ITALY

spiderlings
hitch a ride on thistledown –
new beginnings

pui de păianjen
cu autostopul pe puf de ciulin –
noi începuturi

Marilyn HUMBERT
Sydney, AUSTRALIA

The first day of school –
her legs waving on a bench
far from the floor.

Prima zi de școală –
picioarele ei bâțâindu-se-n bancă
departe de podea.

Nina KOVAČIĆ
Zagreb, CROATIA

war
soldiers on both sides of
grass

război
soldaţii de-o parte şi de cealaltă
a ierbii

Andrius LUNECKAS
Vilnius, LITHUANIA

scorching heat
dragonfly's eyes reflect
dry pebbles

arșiță
ochii libelulei reflectă
pietricele uscate

Boris NAZANSKY
Zagreb, CROATIA

mist rising –
the castle ruins
reconstituted

         ceaţă ridicându-se –
ruinele castelului
reconstituite

Minh-Triêt PHAM
Paris, FRANCE

trench lines
in the bramble
a soldier's sigh

tranșee
prin rugi de mure
oftatul unui soldat

Shloka SHANKAR
Bangalore, INDIA

out to pasture
only the wind upon
her bent back

         scoasă la pensie
doar vântul pe spinarea ei
încovoiată

Debbie STRANGE
Winnipeg, CANADA

how harmlessly
they rustle in the breeze,
the poppy capsules

cât de inofensiv
foșnesc în vânt,
măciuliile de mac

Božena ZERNEC

Krapina, CROATIA

Niciun comentariu: