„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

joi, 10 iulie 2008

DACIA LITERARĂ despre GREIERI ŞI CRIZANTEME

În revista DACIA LITERARĂ nr. 77 (2/2008), ANUL XIX, George Bădărău face o prezentare a antologiei Greieri şi crizanteme publicată în urma concursului organizat de revista Haiku în 2007.

*

Antologie internaţională de haiku*

George BĂDĂRĂU

La Editura Orion a apărut o nouă antologie internaţională de haiku, postfaţată de Valentin Nicoliţov. Din acest cuvânt înainte aflăm că haijinii români au participat la festivaluri internaţionale cu haiku-uri tradiţionale sau moderne.

Volumul cuprinde texte care respectă regulile principale ale acestor micropoeme: trei versuri cu 5/7/5 silabe, cezura plasată la sfârşitul primului sau celui de-al doilea vers, opoziţia dintre efemer şi etern, reflecţii asupra scurgerii timpului sau accentul pus pe efemeritatea vieţii umane. Alte informaţii se referă la structura antologiei, cuprinzând haiku-uri primite prin poşta electronică sau cea clasică (775 de poeme de la 168 de poeţi din întreaga lume, mai exact, din 27 de ţări). Pentru a fi receptate, micropoemele au fost traduse şi în limbile franceză şi engleză.

Un haiku sugerează, prin contrast, frăgezimea şi puritatea celor mici faţă de fiinţa matură, degradată, umbrită de trecerea timpului: „copii în leagăn -/ pe faţa bunicului / umbre în balans“ (Corneliu Traian Atanasiu, România); un alt haiku semnifică sexualizarea, în care „băltoaca“ se referă la feminitate, cornul unui melc ne trimite la elementul masculin, iar degetul copilului (un succedaneu al masculinităţii) anticipă virilitatea de mai târziu: „o băltoacă - / melcul scoate afară un corn / copilul un deget“ (Rajna Bregovic, Serbia); trecerea timpului devine o permanenţă, în viziunea poetului de haiku. Deşi dispar în amurg elementele solare pot fi regăsite pe aripile pescăruşilor, simbol al înălţării şi deplasării în spaţiul universal: „După asfinţit, / soarele se arată / pe aripi de pescăruş“ (Kaj Falkman, Suedia); într-un alt haiku, lucrurile vechi se află în continuă degradare, se prăbuşesc, asigură decorul simbolist, pentru reprezentarea unor fluturi care semnifică graţia, gingăşia, contrastul evident: „uşa s-a prăbuşit - / doi fluturi se aşează / pe zăvorul ruginit“ (Paul Mercken, Olanda); în absenţa femeii, comunicarea cu lumea vegetală devine o necesitate. Starea maladivă a soţiei are drept consecinţă o cină nesemnificativă în compania unei flori care suplineşte fiinţa iubită. Desigur, simbolul nu a fost ales la întâmplare: „soţia bolnavă - / cină simplă / cu o crizantemă“ (Shinga Ogata, Japonia).

Am primit odată cu această antologie şi nr. 37/ 2007 al publicaţiei Haiku, revistă de interferenţe culturale româno-japoneze, care cuprinde rezultatele concursului revistei, poeme haiku, tanka şi renga, poeme într-un vers, prezentare de cărţi străine, recenzii, semnale editoriale, cărţi primite la redacţie.

Dintre poemele româneşti de haiku, premiate la concursuri internaţionale, reţinem, în primul rând, pe cele semnate de Eduard Ţară: Haiku calendar Ludbreg 2007, Croaţia: „Sfârşitul ploii - / vechea barcă a tatei / plină cu stele“; Suruga haika festival 2007, Japonia: „Piscul prin ceaţă / vechi poem de dragoste / aproape uitat“; The 5th International Tanka Competition 2006, Honolulu, Hawaii, concurs de poeme tanka: „Doar păsări migrând / amiaza ploioasă / plină de amintiri – / vechi bumerang de copil / lăsat în dar de mama“; Prix du lion, Montpellier, Franţa, 2007: „Februarie - / clovnul adaugă un surâs / omului de nea“; Premiul I, Concursul Societăţii Române de Haiku: „Ultimul greier - / întârzie plecarea / muribundului“.

Alte premii haiku: Vasile Moldovan, Haiku calendar Ludbreg, 2007, Croaţia: „Cu fiecare / croncănit de cioară / cade o frunză“. The First Love Haiku Contest, Canada: „Pe frânghia de rufe / briza serii dezbracă / luna de kimono“; The Still in the Stream Haiku, concurs, Canada, 2007: „Amorţit de frig / în cuibul gol al rândunicii / ultimul fluture“; Clelia Ifrim, Mainichi Daily News, Best of 2006, Japonia: „Numai vântul / îi ştie greutatea - / un balon“ şi Valentin Nicoliţov, Prix du lion, Montpellier, Franţa, 2007: „Cum să te iubesc/ când tu faci o comedie/ din viaţa mea“
_____________________________________________
* Greieri şi crizanteme, antologie internaţională de haiku, Editura Orion, Bucureşti, 2007.

Niciun comentariu: