„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

duminică, 9 septembrie 2007

Gând la gând cu bucurie

Comentariile poemelor se dovedesc, prin ceea ce susţine Dan Florică, nu doar un simplu mod de apreciere şi înţelegere mai profundă a lor, ci şi o posibilitate de a primi o îndrumare pentru evoluţia viitoare. Îi mulţumim pentru fair-play, pentru felul în care ştie să primească şi să valorizeze părerile pertinente mai ales cînd ele sînt critice.

*

Cunosc mai de mult timp aplecarea domnului Şerban Codrin, unul din marii haijini ai ţării, asupra textelor mele literare care au ca obiect, direct sau indirect haiku-ul ca micropoem. Acum câţiva ani, a apărut un asemenea comentariu, puţin diferit, în una din revistele literare.

Analiza literară extrem de exigentă şi calificată la cartea mea Greieri până la stele (apărută acum nouă ani în editura Haiku), aparţinând colegului nostru întru haiku, apreciat de la un moment dat la superlativ de către confraţi, găzduită acum pe site, trebuie să spun de la bun început că este onorantă pentru mine, deşi pot exista şi alte interpreări.

Un lucru trebuie să reiasă cu pregnanţă în evidenţă şi anume acela că haiku-ul, această specie literară minionă, de import, precum au fost şi altele, nu poate fi o adevarată valoare literară atâta timp cât cei care o abordează nu îşi pun în valoare întregul lor talent, întreaga lor experienţă literară. Dar numai timpul permite apariţia şi validarea creaţiilor de excepţie. Aprecierile legate de ceea ce producem noi cei adunaţi pe acest site care au apărut on line, alături de ceea ce supune atenţiei noastre haijinul Şerban Codrin, sunt menite să reliefeze adevăratele profunzimi pe care le presupune haiku-ul nipon, excepţionala sa putere de sugestie şi esenţializare.

Comentariile literare de până în septembrie au avut, în general, după părerea mea, un nivel mediu, din septembrie însă, prin implicarea domnului Şerban Codrin, ele urcă spre ceea ce trebuie să fie cu adevărat. O oglindă atotcuprinzatoare, sub toate aspectele a creaţiilor noastre, mergând până la ultimul detaliu care poate părea unora dintre noi derizorie.

Intervenţia mea pe această cale este menită să atragă atenţia asupra nevoii de a lua aminte la spusele unui mare iniţiat în ale haiku-ului aflat printre noi, de a absorbi cu plăcere şi încredere din experienţa sa rodnică spre a ne struni talentul literar spre culmile pe care pot ajunge numai învingătorii.

Niciun comentariu: