„Cred că un mare poet fără discipoli este ca un om fără copii.”

Eduard Ţară

locul desfăşurării primului kukai din România, locul unde puteţi găsi informaţii despre fenomenul haiku din ţară şi nu numai

vineri, 27 iulie 2007

PORTRETE - FLORIN VASILIU

Cu această încercare începem publicarea unor portrete ale celor mai importante personalităţi care au iniţiat, stimulat şi organizat activitatea autorilor de haiku din ţară. Mă refer la cei care au organizat cercuri şi cenacluri, au publicat şi condus reviste, au organizat întîlniri între autorii de aici şi de aiurea, au avut edituri specializate în haiku.

*

Florin Vasiliu este cea mai remarcabilă personalitate dintre cei care s-au angajat cu seriozitate şi dedicaţie activităţilor de introducere a haiku-ului în România. De fapt, el a fost primul care a înţeles că este nevoie de crearea unei comunităţi a celor care scriu poezie de sorginte japoneză în limba română şi a stimulat prin toate mijloacele apariţia şi consolidarea acesteia. A fost un personaj ambiţios şi controversat care, dincolo de reala sa contribuţie la progresul rapid al mişcării haiku, a întreţinut în jurul său permanente animozităţi. Dar a rămas, ca organizator, cel mai întreprinzător şi mai insistent dintre cei care au stimulat activitatea autorilor de haiku.

S-a născut în 1929 în judeţul Botoşani, a absolvit în 1951 Facultatea de Chimie Industrială la Institutul Politehnic din Iaşi şi a profesat meseria de inginer chimist. A lucrat 5 ani în producţie, 8 ani în cercetare, 2 în proiectare, 2 în activitatea de sinteză şi 27 în controlul calităţii produselor, în sistemul apărării naţionale. După pensionarea din 1989, îşi continuă activitatea la mai multe universtităţi particulare din ţară, ocupîndu-se de domenii extrem de variate, de la ingineria calităţii şi management general la statistică, istoria literaturii japoneze şi paradoxism. În toate aceste domenii şi-a încercat şi condeiul publicînd mai mult de zece volume pe teme diverse, singur şi în colaborare.

În anii ’60 face parte dintr-o delegaţie română prezentă mai multe luni în Japonia pentru a stabili contacte economice şi tehnice. Face o pasiune pentru ţara vizitată şi va scrie, începînd din 1980, mai multe cărţi despre istoria şi cultura acestei ţări: Pe meridianul Yamato, De la Pearl Harbour la Hiroshima, Japonia nescunoscută. Se orientează apoi spre poezia japoneză şi publică în 1989, în colaborare cu Brînduşa Steiciuc, prima carte teoretică despre haiku: Interferenţe lirice – Constelaţia Haiku. Este un moment de referinţă în România pentru că ceea ce se scrisese pînă la acea dată pe aceată temă erau doar cîteva pagini de prezentare ce însoţeau antologiile de poezie niponă publicate de Ion Acsan şi Dan Constantinescu.

Din 1990, Florin Vasiliu desfăşoară un amplu program de iniţiere în poezia niponă şi de organizare a cadrului instituţional care să susţină această iniţiativă. Mai întîi înfiinţează o revistă dedicată poeziei nipone în martie 1990, revista Haiku, subintitulată revista de interferenţe culturale româno-japoneze. În vara aceluiaşi an, a înfiinţat în Bucureşti, ca un sprijin pentru revistă, primul cenaclu de haiku din ţară, cenaclu care azi îi poartă numele. În afara obişnuitelor întîlniri în care se citea şi comenta poezie de factură niponă, Vasiliu ţinea şi prelegeri despre această poezie şi, după cum îşi aduc aminte cei ce au frecventat cenaclul de la începuturile lui, veritabile lecţii despre cum se scrie un haiku autentic.

Ca urmare a formării acelui prim nucleu, un an mai tîrziu, împreună cu un grup de membri ai cenaclului, Vasile Smărăndescu, Ion Acsan, Dumitru D. Ifrim, Emil Burlacu, Ţicu Valer, Mioara Gheorghe, Vasile Moldovan şi alţii, fondează Societatea Română de Haiku, asociaţie nonprofit cu personalitate juridică, afiliată ulterior la Haiku International Association din Tokyo. Atragerea unor poeţi convertiţi la haiku şi a altor membri care nu aveau habar pînă atunci de aşa ceva, activitatea lor în cadrul cenaclului au făcut să apară o serie de autori care aveau nevoie de un cadru publicistic mai amplu decît revista cu apariţie de două ori pe an.

De aceea, Florin Vasiliu se hotărăşte să înfiinţeze şi o editură, pe care o numeşte tot Haiku şi care va publica pînă la moartea sa, în 2001, un număr impresionant de volume despre poezia de sorginte japoneză, antologii ale autorilor cenaclului şi ale autorilor români, volume de autor de haiku, tanka, poeme într-un vers, poeme în lanţ.

Dincolo de activitatea în interiorul comunităţii iubitorilor de haiku, Florin Vasiliu a încercat să promoveze poezia niponă şi pe alte căi. Astfel, a sustinut 107 conferinţe, a acordat 18 interviuri, în special unor posturi de radio româneşti, şi a scris 18 prefeţe sau studii introductive la cărţile de haiku ale autorilor români. Activitatea lui în toate aceste domenii a fost încununată cu mai multe premii româneşti şi internaţionale.

*

Redau mai jos o listă de volume publicate de Florin Vasiliu, preluată dintr-un Documentar nepublicat încă de Vasile Moldovan:

LUCRĂRI DE NIPONOLOGIE:

Pe meridianul Yamato, periplu de spirit prin Japonia, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982.
De la Pearl Harbor la Hiroshima, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.
Interferenţe lirice-Constelaţia Haiku, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 (Coautor Brânduşa Steiciuc).
Japoneza în 30 de zile, Editura Garamond, Bucureşti, 1994 (coautor Ştefan Benea).
Matsuo Basho – Sfântul haiku-ului, eseu, Editura Haiku, 1994.
Japonia necunoscută, lucrare monografică în 99 ideograme-capitole, ediţia I-a Editura Haiku, 1998, ediţia a II-a Editura Europa Nova, 1999.
Istoria literaturii japoneze, prelegeri de curs la Universitatea „Spiru Haret”, vol.I, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1999.
Poezia lirică niponă. Valori estetice, Cercul de studii de poezie scurtă, Editura Haiku, 2000 (coautor Camelia Başta).
Introducere în poezia japoneză haiku, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001.
Poemul haiku în România, Edirura Curtea Veche, Bucureşti, 2001.
Spirit japonez, eseu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001.
Japonia, istorie, cultură, civilizaţie, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

POEZII

Tolba cu licurici, haiku în ediţie trilingvă, română, franceză, engleză, cu o prefaţă de Aurel Rău, traducerea în limba franceză de Constantin Frosin, traducerea în limba engleza de Rodica Ştefănescu, Editura Haiku, 1994.
Peregrin prin suflete, poezii originale şi parodii, cu o prezentare de Virgil Bulat şi flashuri semnate de poeţii Marin Sorescu, Aurel Rău şi criticii literari Irina Petraş , Vasile Fanache şi Ion Acsan, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.
Inscripţii într-un vers, poeme, ilustraţia de Adina-Elena Romanescu, Editura Haiku, 1996.
Cenuşa unui zbor, poeme într-un vers, ediţie bilingvă, traducerea în franceză de Paula Romanescu, coperta de Florin Vasiliu, grafica de Adina Romanescu, Editura Haiku, 1997.
Cornetul cu scaieţi, senryu, coperta de Florin Vasiliu, Editura Haiku, 1999.
Să muţi pe cer o stea, poeme întrun vers, cu o prefaţă de Radu Cârneci, coperta de Florin Vasiliu, grafica de Victor Mocanu, Editura Orion, Bucureşti, 2000.

ESEURI

Paradoxism’s Main Roots essay, traducere în limba engleză de Ştefan Benea, Xiquan Publishing House, Phoenix, 1994, USA.
Sfidarea Paradoxului, Editura Haiku, 1998.
Universul paradoxurilor, prelegeri de curs susţinute la Universitatea din Oradea, Editura Eficient, 1999.
Poemul într-un vers, studii, Editura Curtea Veche, 2001 (coautor Vasile Moldovan).

A îngrijit următoarele ANTOLOGII:

Umbra libelulei. Antologia haiku-ului din România, antologie şi studiu introductiv de Florin Vasiliu, Editura Haiku, 1993.
Lucrările Simpozionului omagial Matsuo Basho-Sfântul haiku-ului, 300 de ani, Bucureşti, 8-10 0ctombrie 94, coordonator de lucrare Florin Vasiliu, ediţie trilingvă, Editura Haiku, 1995.
O sută de catarge, microantologie de haiku a poeţilor români, comentată (antologatori Şerban Codrin şi Florin Vasiliu), Editura Haiku, 1997.
Scriitori români călatori în Japonia, antologie de texte, antologatori Florin Vasiliu şi Lucia Vasiliu, cu un studiu introductiv de Florin Vasiliu, coperta de Florin Vasiliu, Editura Haiku, 1999.
Caligrafiile clipei, antologia Cercului Bucureşti a Societăţii Române de Haiku, lector şi antologator Florin Vasiliu, grafica de Victor Moraru, Editura „Vasile Cârlova”, Bucureşti, 1999.
Luna în ţăndări, antologie de haiku a poeţilor români, antologatori Florin Vasiliu şi Mioara Gheorghe, Cercul de studii de poezie scurtă, coperta de Florin Vasiliu, Editura Haiku, 2000.

A publicat următoarele cărţi de TRADUCERI:

Matsuo Basho – Pinul din Karasaki, haiku în traducerea lui Florin Vasiliu, Editura Haiku, 1993,
Sono Uchida – Pe ruinele Romei, haiku, în traducerea lui Florin Vasiliu, Editura Haiku, 1995.

*

Bibliografie:

· Florin Vasiliu – Poemul haiku în România
· Caligrafiile clipei (antologie a cenaclului din Bucureşti)
· Vasile Moldovan – Documentar (nepublicat)

*

Mare parte dintre cărţile enumerate mai sus se găsesc încă şi pot fi cumpărate din biblioteca lui Florin Vasiliu aflată în proprietatea doamnei Mădălina Seidecaru din Piatra Neamţ. Voi da detalii mai tîrziu.

Un comentariu:

Magdalena Dale spunea...

Felicitări pentru iniţiativă!

În vara anului trecut am introdus pe internet cartea "Tolba cu licurici" a domnului Florin Vasiliu.Poate fi citită la următoarea adresă: Tolba cu licurici